GMP Функции
PHP Manual

gmp_random_seed

(PHP 7)

gmp_random_seedSets the RNG seed

Описание

mixed gmp_random_seed ( mixed $seed )

Список параметров

seed

The seed to be set for the gmp_random(), gmp_random_bits(), and gmp_random_range() functions.

Или ресурс resource GMP числа в PHP 5.5 и ранее, или объект класса GMP в PHP 5.6 и новее, или числовая строка, при условии, что ее можно преобразовать в число позже.

Возвращаемые значения

Returns NULL on success.

Ошибки

Issues an E_WARNING and returns FALSE if seed is not valid.

Примеры

Пример #1 gmp_random_seed() example

<?php
// set the seed
gmp_random_seed(100);

var_dump(gmp_strval(gmp_random(1)));

// set the seed to something else
gmp_random_seed(gmp_init(-100));

var_dump(gmp_strval(gmp_random_bits(10)));

// set the seed to something invalid
var_dump(gmp_random_seed('not a number'));

Результат выполнения данного примера:

string(20) "15370156633245019617"
string(3) "683"

Warning: gmp_random_seed(): Unable to convert variable to GMP - string is not an integer in %s on line %d
bool(false)

Смотрите также


GMP Функции
PHP Manual